Hanggang Kailan Ba??

Note: This is a Tagalog post.

“Maghintay…”
ang sabi ng puso.
Datapwat walang kasiguruhan
nagtiwala siya
sa sinabi nito.
Ano pa nga ba
ang mas hihigit
sa ideyang
maaabot mo
ang bagay na
pinakaaasam mo?
Kaya pinili niya
ang maghintay,
Maghintay nang maghintay…
Ni hindi pinansin
ang ibang bagay
dahil umaasa siyang
matutumbasan ang paghihintay.
Hanggang sa hindi na alam
ng puso kung ilang araw,
minuto o segundo pa
ang kailangan niyang indahin?
o ilan pang
oportunidad ang palalampasin?
At ang utak
ay unti-unti na ring
napapagod
na sa puso ay sumunod.
Pero matibay pa rin ang puso
sa pagsasabing
“maghintay”
kahit umaalma na ang utak.
Ngayon, hindi na nila
alam pareho kung sila ba’y tutungo
o patuloy pa ring
maghihintay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s